úvod

K prodeji nabízíme soubor nemovitostí a pozemků pod souhrnným názvem Zámek Chudobín. Celý komplex se nachází v Olomouckém kraji, 1 km od sjezdu z dálničního tahu Olomouc-Mohelnice a 15 kilometrů severozápadně od Olomouce.

V areálu se nachází dva výrazné objekty – zámek v empírovém stylu a budova původního hotelu.
Vzhledem k historii objektu a původním rekonstrukčním záměrům se přímo nabízí v areálu obnovit restaurační a hotelovou činnost. Míra rozestavěnosti a potřeba rekonstrukce některých prostor však umožňuje realizovat změny, díky kterým by komplex v budoucnu mohl sloužit jako sanatorium, dům s pečovatelskou službou, psychiatrická léčebna, středisko prevence závislostí či dětský domov. V neposlední řadě se nabízí také jeho využití jako firemního či rodinného sídla.
Třípodlažní budova zámku má zastavěnou plochu téměř 1.000m2 a je celá podsklepená.
Ve sklepní části se nachází původní skladovací prostory pro kuchyni s klenutými stropy a prostory po bývalé vinárně. Převážná část skladovacích prostor je obložena obkladem. Příjem do skladů a výdej byl řešen zásobovacími výtahy. V severovýchodní sklepní části se nachází centrální plynová kotelna a přípravna teplé užitkové vody pro celý objekt.
Zásobování pitnou vodou zajišťují vlastní studny na pozemku objektu.. Centrální vytápění je řešeno jednotlivými topnými okruhy s radiátory.

Vstup do objektu zámku je možný dvěma vchody. Hlavní vchod se nachází na západní straně objektu a je určen nejen pro přístup do střední (původně restaurační a kavárenské) části, ale je rovněž vchodem do hotelové části ve vyšších patrech budovy. Druhý, vedlejší vchod, vede ze západní terasy a je od restaurační části oddělen malým předsálím. Přízemní část sloužila v posledních letech jako hotelová recepce s restaurací ve středové části a kavárnou.

První a druhé nadzemní podlaží dříve sloužily jako hotelová část, která nabízela nadstandardní pokoje a apartmány. Obě podlaží v současnosti umožňují variabilní rozčlenění prostoru a kapacitně obsáhnou okolo 10 pokojů či nadstandardních apartmánů. Vzhledem k dlouhodobému nevyužívanému stavu objektu je však nutná kompletní vnitřní rekonstrukce.

Celý objekt zámku nabízí i jiné široké možnosti využití od obnovení restaurační a hotelové činnosti, vybudování sanatoria, domu s pečovatelskou službou, bydlení klidného stáří, dětského domova, po firemní nebo rodinné sídlo. Vzhledem k dlouhodobému nevyužívanému stavu objektu je nutná kompletní vnitřní rekonstrukce.
Zámek v empírovém stylu a areál, který ho obklopuje, stojí na místě bývalé tvrze, která zde byla již ve 13. století.
Historie zámku je úzce spojena s obcí a panstvím. Sídlily zde významné a velmi vzdělané šlechtické rody Zoubků ze Zdětína (1481-1590), Hájovských (1590-1604), Bokůvků z Bokůvky (1604-1622), polský šlechtic a spisovatel Vavřinec Jan rytíř Rudawski (1661-1671) a pánové z Wittenu a Andlern. Tyto rody přebudovaly původní tvrz na zámek, který několikrát přestavěly.
V období kolem roku 1975 následovala velká rekonstrukce spojená s adaptací objektu zámku na reprezentativní sídlo mezinárodní třídy provozované firmou Sigma Olomouc. V době po převratu byl pak komplex provozován na vrcholné úrovni a hostil tehdejší špičky nejvyšších tuzemských i zahraničních činitelů.
V roce 2010 započala rozsáhlá rekonstrukce celého sousedícího objektu (původní volárny, později hotelu) a přístavba severozápadního křídla. Díky tomu vzniklo vnitřní uzavřené zastřešené nádvoří, které je v současnosti rozestavěné. Stavebně byl připraven sál o velikosti 400 m2 a kapacitě 200 míst pro sezení. Ještě v průběhu výstavby však původní investor změnil záměr výstavby na bydlení pro seniory, případně dům klidného stáří či s pečovatelskou službou
Původní kapacita, která čítala 25 převážně dvoulůžkových pokojů se tak mohla díky této přístavbě navýšit na celkový stav 57 pokojů s kapacitou téměř 120 lůžek. Přízemí komplexu objektů poskytuje dostatek ploch pro vybudování jídelního zařízení vč. kuchyně a zázemí. Dle projektové dokumentace zde bylo kapacitně vyčleněno téměř 360m2 pro 170 stravovacích míst.

Rekonstrukcí jižní části přízemního podlaží vznikly prostory pro zmiňovanou kuchyň, čtyři bowlingové dráhy nebo malý společenský sál. V jihovýchodní části přízemí jsou vyčleněny prostory pro masáže a wellness, bazén a masážní a terapeutické služby.

V druhém a třetím podlaží nově přistavěného křídla, se nachází obytná část s převážně dvoulůžkovými pokoji. Stav těchto pokojů je téměř před dokončením, sociální zázemní jsou obloženy keramickým obkladem a vybaveny sanitární keramikou a sprchovým koutem.
Aktuální rozpracovanost objektu umožňuje dokončení dle individuálních představ.

V parku o rozloze necelých 45.000 m2, který byl vybudován v anglickém stylu, se nachází přes 350ks vzrostlých a mnohdy stoletých stromů. Okolo parku je vybudována cihlová zeď, která uzavírá celý areál. V přední části se nachází malý rybník, který sloužil jako zdroj vody pro zavlažování.
STRUČNÝ VÝKAZ VÝMĚR
celková plocha areálu
zastavěná plocha - zámek
zastavená plocha – hotelový a relaxační komplex (celkem)

z toho jednotlivé vyčleněné prostory dle projektové dokumentace z r. 2009:
velký společenský sál (kongresový)
wellness
jídelna (restaurace)
kuchyně
malý společenský sál (bowlingový sál)
obytná část (hotelové pokoje, pokoje pro bydlení seniorů)
ubytovací kapacita
parkovací stání
plocha parku cca
vodní plochy
délka oplocení
trávníky
50.000 m2
968 m2
3.160 m2


400 m2 / 200 míst
300 m2
360 m2 / 170 míst
82 m2
230 m2
59 pokojů
120 lůžek
30 míst
45.000 m2
1.150 m2
930 m
40.207 m2